موسی الرضا حسین نژاد

هیچ علاقه ای به من از خودت نشون ندادی

🎶 اسم آهنگ : ترس

🎙نام خواننده : سامان جلیلی

🖊 متن آهنگ :

هیچ علاقه ای بمن از

خودت نشون ندادی 

که بگم عاشی،که بگم عاشقی🥀💔

🎨 طراح : موسی الرضا حسین نژاد

ارسال نظر