موسی الرضا حسین نژاد

بیچاره اعصابم که خیلی داغونه

🎶 اسم آهنگ : آدم دیوونه

🎙نام خواننده : کامران مولایی

🖊 متن آهنگ :

بیچاره اعصابم که خیلی داغونه😔

بیچاره تر چشمم که خیس بارونه😭💔

🎨 طراح : موسی الرضا حسین نژاد

ارسال نظر