موسی الرضا حسین نژاد

ای غم ای همدم دست از سر دل بردار

🎶 اسم آهنگ : کوی بی نشان

🎙نام خواننده : علیرضا افتخاری

🖊 متن آهنگ :

ای غم ای همدم دست از سر دل بردار😔

ای شادی یک دم مرهم به دلم بگذار🖤

🎨 طراح : موسی الرضا حسین نژاد

1 نظر

ارسال نظر